RHY:N EDUSTAJA RIISTAVAHINKOJEN MAASTOKATSELMUKSESSA

Elfving Johan Fredrik


0500 606344


Eskola Esa Kalevi


0440 720322

Jusi Jarkko Juhani

041 4304604

Laaksonen Jarmo Antero

040 7719600

Lintunen Kim Tapani

050 3860641

Luotonen Osmo Untamo

0440 718565

Puukki Petri Tapio

0400 766333

Ranta Jussi Oskari

040 5274321

Rantanen Tommi Olavi

040-5756536

Tuominen Lasse Kalevi

0400 740298

Tötterman Lars-Thomas

0400-217287

Vuorinen Ismo Kari Kalervo

050 3210288